+32 (0) 58 51 33 41 info@vhv.be

Wettelijke bepalingen

Auteursrecht en aansprakelijkheid voor de inhoud

Auteursrecht

De site www.vhv.be is door het auteursrecht beschermd.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Vertaalbureau VHV. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Vertaalbureau VHV besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Vertaalbureau VHV kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Vertaalbureau VHV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Vertaalbureau VHV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Alle rechten voorbehouden,

Vertaalbureau VHV
Georgeslaan 7
B-8670 Oostduinkerke
België

info@vhv.be