+32 (0) 58 51 33 41 info@vhv.be

Juridische vertalingen

Juridische terminologie en begrippen

Onze ervaring met juridische dossiers

Rechters en advocaten hanteren veelvuldig juridische terminologie en begrippen. Voor het maken van een goede juridische vertaling is dus naast een perfecte talenkennis ook een degelijke kennis van het recht of juridische kennis noodzakelijk. 

Wij hebben vertalers ter beschikking die ervaring hebben met juridische dossiers en de juridische terminologie machtig zijn.

Vertrouwelijke behandeling

Juridische teksten hebben vaak een confidentieel karakter. Het spreekt voor zich dat onze vertalers uw documenten en de inhoud strikt vertrouwelijk behandelen. 

Indien u dat wenst leggen wij dit ook vast in een op maat gesneden confidentialiteitscontract.

Wij vertalen voor u

 • dagvaardingen
 • vonnissen
 • ingebrekestellingen
 • bezwaarschriften
 • volmachten
 • contracten
 • huur- en koopcontracten
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • diploma's
 • certificaten
 • notariële akten

Specifieke diensten

Beëdigde vertalingen

Om te worden erkend door overheden dienen sommige vertalingen (zowel brondocument als vertaling) te worden beëdigd. Het is een procedure waarbij een ambtenaar de documenten legaliseert waardoor ze de nodige bewijskracht krijgen voor gebruik hetzij in België, hetzij in het buitenland.

Een beëdigde vertaling* kan enkele door een van onze beëdigde vertalers uitgevoerd worden. Onze beëdigde vertalers zijn, zoals de wet het voorschrijft, ingeschreven bij de rechtbank in het register voor beëdigde tolken en vertalers.  

* Onder voorbehoud van gewijzigde wet- en/of regelgeving.

Contacteer ons

Dringende vertalingen

Een deadline komt in de buurt en u heeft een juridische vertaling dringend nodig. Het verhaal is ons niet vreemd. Wij bieden u steeds een optimale combinatie van kwaliteit en snelheid.

Onze vertalers zijn ook bereid om dringende vertalingen aan te nemen en prioritair uit te voeren. Neem contact met ons op en dan bekijken we samen wat haalbaar is.

Contacteer ons