+32 (0) 58 51 33 41 info@vhv.be

Medische vertalingen

Medische en medisch-technische teksten

Medische vertalingen: we onderscheiden 2 groepen

Bij de medische vertalingen kunnen we 2 grote groepen van publicaties onderscheiden. Enerzijds is er het medische voorlichtingsmateriaal, anderzijds zijn er de zuiver medisch-technische documenten.

Voor beide groepen geldt dat de vertaling de inhoud van de brontekst exact moet weergeven. Bij medische vertalingen is er geen ruimte voor een persoonlijke interpretatie door de vertaler.

Medische voorlichting voor een breed publiek

Medische voorlichting is gericht op een algemeen breed publiek. Denken we maar aan de vele campagnes voor gezonde voeding en sport. De vertaling van deze publicaties moet in de eerste plaats begrijpelijk en informatief zijn zodat de lezer goed geïnformeerd of gesensibiliseerd wordt.

Medisch-technische teksten voor deskundigen

Tekstmateriaal in de medische sector kan ook technisch van aard zijn. Zo is de rapportage over een klinisch onderzoek van een nieuw medicijn bedoeld voor medisch deskundigen. Hier gelden de terminologische accuratesse en wetenschappelijke inzichtelijkheid als prioriteiten.

Wij vertalen voor u

  • medische handboeken
  • klinische rapporten
  • laboverslagen
  • medische publicaties
  • bijsluiters
  • wetenschappelijke artikels
  • onthaalbrochures ziekenhuizen
  • wachtzaalpublicaties
  • medische rapporten

Specifieke diensten

Het confidentialiteitscontract

Medische documenten bevatten vaak confidentiële gegevens. Het spreekt voor zich dat onze vertalers uw documenten en de inhoud strikt vertrouwelijk behandelen. 

Indien u dat wenst leggen wij dit ook vast in een op maat gesneden confidentialiteitscontract.

Contacteer ons

Dringende vertalingen

U heeft een vertaling dringend nodig? Het verhaal is ons niet vreemd. Wij bieden u steeds een optimale combinatie van kwaliteit en snelheid.

Onze vertalers zijn ook bereid om dringende vertalingen aan te nemen en prioritair uit te voeren. Neem contact met ons op en dan bekijken we samen wat haalbaar is.

Contacteer ons